FM fleet manager

Pripravujeme pre Vás systém kontroly a riadenia určený pre jednotlivé segmenty ako trakčné batérie, nabíjače a techniku (vysokozdvižné vozíky). Je možné využívať monitoring jednotlivých segmentov aj samostatne, podľa zadefinovania problémových oblastí. Systém je však schopný ako celok poskytnúť pre veľké flotily komplexný prehľad o stave jednotlivých segmentov, o ich využívaní, prípadných chybách či poškodeniach, tieto včas hlásiť. Takto je možné nastaviť úroveň techniky a obsluhy do zákazníkom požadovanej kvality a spokojnosti.

Trakčné batérie

  • systém umožňuje kontrolu a hlásenie chýb od jednej batérie až po veľké flotily
  • monitoruje využiteľnosť batérií vo flotilách
  • minimalizuje negatíva ľudského faktoru pri používaní a starostlivosti o trakčné batérie
  • hlási zlé zaobchádzanie (podbitie, prebitie, neúplné prerušené nabíjanie, málo vody, vysokú teplotu)
  • hlási užitočné informácie pre plánovanie údržby a celkovú správu flotíl (počet nabíjacích cyklov, využiteľnosť jednotlivých batérií, optimalizácia prevádzky)

Nabíjače

  • systém minimalizuje vplyv ľudského faktoru pri nesprávnom používaní nabíjačov a obsluhe hlási, ktorá batéria je pripravená do pracovného procesu
  • v spolupráci s Monitoringom trakčných batérií je ďalšou nadstavbou v efektívnom využívaní trakčných batérií a nabíjačov

Vozíky a technika

  • systém je nastavený na kontrolu techniky, vysokozdvižných vozíkov a svojim nastavením hlavne na kontrolu ľudského faktoru
  • základným nastavením je kontrola motohodín, hlásenie nárazov, identifikácia obsluhy
  • spoločne s Monitoringom trakčných batérií a nabíjačov prinášame zákazníkom kompletný systém, ktorý poskytuje prehľad o technike, redukuje chybovosť obsluhy pri starostlivosti a upozorňuje na prípadné problémy

Ekologická likvidácia

Trakčné batérie sú limitované svojou životnosťou a aj keď je našou prioritou udržať ich v pracovnom cykle čo najdlhšie, vždy príde čas na výmenu batérie.

V takomto prípade Vám vieme pomôcť s ekologickou likvidáciou trakčných batérií.

Pre viac info kontaktujte nášho Projektového manažéra tu.