Trakčné batérie

Pre trakčné olovené batérie s elektrolytom je určený produkt PowerBatt® Prevent .

PowerBatt® Prevent je určený pre všetky trakčné olovené batérie s elektrolytom, s rôznym napätím a kapacitou. Štandardne je používaný v batériách 24V, 36V, 48V, 80V.

Čo je to PowerBatt® Prevent 

PowerBatt® Prevent je tekutina, ktorá sa jednoduchým spôsobom (naliatím) aplikuje priamo do elektrolytu trakčnej olovenej batérie.

Ako prípravok PowerBatt® Prevent pôsobí:

Pri používaní trakčnej olovenej batérie s elektrolytom sa vytvára kryštalický sulfát, ktorý znižuje kapacitu batérie. Sulfatácia elektród je štandardným sprievodným javom používania olovených batérií. Prípravok PowerBatt® Prevent reaguje s týmto sulfátom a uvoľňuje ho z povrchu elektród batérie. Povrch elektród sa takto zväčší niekedy až na pôvodnú (výrobnú) hodnotu. Prípravok PowerBatt® Prevent odstraňuje (rozpúšťa) vzniknutý kryštalický sulfát a súčasne vytvára ochrannú vrstvu na povrchu elektród, ktorý ďalšiu sulfatáciu spomaľuje.

PowerBatt® Prevent je tekutina, ktorá sa jednoduchým spôsobom aplikuje priamo do elektrolytu trakčnej olovenej batérie, a svojim zložením zabezpečí:

 1. rozpustenie sulfátu
 2. zvláčnenie olova a jeho narovnanie
 3. neutralizáciu kalov na dne batérie
 4. spomalenie sulfatácie, vytvorením ochrannej vrstvy

Vysvetlením problému sulfatácie, zákazníci jednoduchšie rozumejú dôvodom aplikácie prípravku PowerBatt® Prevent a nechápu ho ako spôsob oživovania nefunkčných batérií.

PowerBatt® Prevent  nie je živá voda pre nefunkčné batérie.

PowerBatt® Prevent aplikujte len do batérií, ktoré sú v prevádzke. O možnosti použitia prípravku PowerBatt® Prevent sa môžete informovať tu.

PowerBatt® Prevent  je nová forma starostlivosti a servisu pre používané trakčné olovené batérie, je to optimalizácia procesov (vstupov).

Aplikáciou prípravku PowerBatt® Prevent do trakčných olovených batérií po skončení  2-ročnej záruky, je možné predĺžiť životnosť olovených batérií až dvojnásobne, a to všetko pri vyššej kapacite po dlhší čas.

Prípravok PowerBatt® Prevent je určený na prevenciu, chemické ošetrenie olovených batérií s kvapalným elektrolytom (kyselinou sírovou). Nie je určený do batérií, v ktorých je elektrolyt v inej, ako kvapalnej forme (napríklad VRLA, alebo gélové olovené batérie). Ak potrebujete poradiť s použitím prípravku PowerBatt® Prevent, kontaktujte prosím nášho Projektového manažéra tu.

Návod pre používanie prípravku PowerBatt® Prevent pre prevenciu trakčných olovených akumulátorov:

Bezpečnostné pokyny: pri práci s prípravkom PowerBatt® Prevent zachovajte pokyny bezpečnosti práce s olovenými batériami. Elektrolyt olovených batérií je žieravina. Používajte ochranné pomôcky (ochranný odev, ochranné okuliare, respirátor a ochranné rukavice) pre prácu s kyselinami.

Postup použitia prípravku:

PowerBatt® Prevent APLIKUJTE, AK MÁ BATÉRIA ZOSTATKOVÚ KAPACITU ASPOŇ 50% Z VÝROBNEJ KAPACITY.

V opačnom prípade sa poraďte o použití prípravku PowerBatt® Prevent s naším Projektovým manažérom tu.

POZOR: celý postup preveďte pred štandardným nabíjaním batérie

 1. Pokiaľ aplikáciu prípravku PowerBatt® Prevent nerealizuje náš Servisný technik, dodržiavajte prosím tento návod na aplikáciu.
 2. Vypočítajte si potrebné množstvo prípravku PowerBatt® Prevent na 1 článok podľa bodu 5 a rozdeľte si ho na 2-3 dávky. Tie aplikujte podľa bodu 6.
 3. Otvorte všetky články batéri podľa pokynov výrobcu.
 4. Preveďte úpravu elektrolytu (vo všetkých článkoch batérie) tak, aby elektrolyt minimálne prekrýval dosky elektród (v prípade nutnosti doplňte destilovanou vodou, aby články neboli suché). Nikdy neodsávajte elektrolyt z článkov. Pokiaľ je v článkoch vyššia hladina elektrolytu, zvážte aplikáciu a dohodnite sa s obsluhou VZV, aby 7-10 dní nedolievali destilovanú vodu do batérií. Voda sa odparí a vznikne priestor pre aplikáciu. Pokiaľ je hladina elektrolytu v polovičnej výške, aplikujte aspoň jednu dávku prípravku PowerBatt® Prevent , zvyšné množstvo dolievajte po odparení dostatočného množstva vody, cca 7-10 dní, v závislosti od náročnosti prevádzky.
 5. Nalejte PowerBatt® Prevent do každého článku batérie podľa výrobnej kapacity v množstve 30ml/100Ah (doporučená dávka prípravku PowerBatt® Prevent na 6 mesiacov), pre každý 2V článok batérie (viď orientačnú tabuľku nižšie).
 6. Nechajte prejsť chemickú reakciu (cca 30 – 40 minút) a počkajte, kým sa reakcia ukončí (prestanú vznikať bublinky) a teplota batérie začne klesať.
 7. Po ukončení reakcie uzavrite všetky články podľa pokynov výrobcu batérie.
 8. Nabite batériu použitím štandardnej nabíjačky.
 9. Zaraďte batériu do riadnej prevádzky.
 10. Destilovanú vodu je ideálne dopĺňať do článkov cca po 1 týždni po ukončení aplikácie potrebného množstva prípravku PowerBatt® Prevent .
 11. Tento úkon zopakujte každých 6 mesiacov, nakoľko sulfatácia je sprievodným javom pri používaní olovených batérií a bude sa naďalej vytvárať, aj keď pomalšie.
 12. Pri aplikácii prípravku PowerBatt® Prevent každých 6 mesiacov, je ieálne a vhodné, spojiť aplikáciu s Preventívnou držbou batérií.

Tabuľka potrebného množstva PowerBatt® Prevent podľa kapacity olovenej batérie:

Potrebné množstvo na celú batériu si vždy vynásobte počtom článkov nasledovne:

24V batéria – 12 článkov

48V batéria – 24 článkov

80V batéria – 40 článkov

Kapacita olovenej batérie Množstvo na 1 článok Pre 48V (24 článkov)
100Ah 30 ml 0,8 l
400Ah 120 ml 2,9 l
500Ah 150 ml 3,6 l
1000Ah 300 ml 7,2 l

 

 

Otázky a odpovede:

1. Mám nabitú batériu a hustota elektrolytu je nízka. Čo mám robiť?

Aplikujte PowerBatt® Prevent a nabite batériu malým prúdom. Následne môžete batériu dať do riadnej prevádzky. Po každom nabití v priebehu ďalších 10-20 cyklov sa Vám bude hustota elektrolytu zvyšovať. Ak ani po 20 cykloch nedôjde ku zvýšeniu hustoty elektrolytu na požadovanú úroveň, pravdepodobne došlo ku strate elektrolytu a je potrebné doliať kyselinu sírovú podľa pokynov výrobcu batérie.

2. Pre aké batérie je PowerBatt® Prevent vhodný?

PowerBatt® Prevent je určený pre údržbové olovené akumulátory, kde elektrolytom je kyselina sírová.

3. Funguje PowerBatt® Prevent aj v nefunkčných batériách?

PowerBatt® Prevent neoživuje nefunkčné batérie. Môže sa však stať, že batériu po použití PowerBatt® Prevent bude možné znovu nabiť a ďalej používať niekoľko mesiacov a viac. Závisí to od poruchy konkrétnej batérie. Pokiaľ máte záujem o Repas batérie, pre viac info nás prosím kontaktujte tu.

4. Ako často používať PowerBatt® Prevent ?

PowerBatt® Prevent je určený na opakované použitie každých 6 mesiacov, podľa intenzity používania batérie.

5. Pomáha PowerBatt® Prevent batériám, ktoré sú hlboko podbíjané?

Ak je akumulátor v dôsledku hlbokého podbíjania poškodený, PowerBatt® Prevent nepomôže. Ak je iba zasulfátovaný bez vážneho poškodenia aktívnej vrstva elektród, je možné ho znovu vrátiť do používania. Pri poškodení batérie hlbokým podbitím, kontaktujte prosím naše Servisné stredisko tu.

6. Nezničí mi PowerBatt® Prevent batériu?

Pri dodržaní správneho dávkovania 30ml/100Ah na článok batérie každých 6 mesiacov, PowerBatt® Prevent nepoškodí batériu. Ak je však batéria na konci svojho života, PowerBatt® Prevent môže urýchliť degradačné procesy v batérii. Preto sa vždy pri aplikácii prípravku PowerBatt® Prevent do batérií s kapacitou nižšou ako je 50% nominálnej kapacity, poraďte s naším Projektovým manažérom tu.

7. Pomôže mi PowerBatt® Prevent , keď sa mi prehrievajú batérie?

Áno. PowerBatt® Prevent odstraňuje (rozpúšťa) sulfát, čím zvyšuje aktívnu plochu elektród a znižuje záťaž elektród, čím sa zníži prehrievanie batérie.

8. Môže mi ovplyvniť kapacitu batérie jeden článok?

Áno. Kapacitu batérie určuje jej najslabší článok.

9. Do článku sa mi nezmestí potrebné množstvo PowerBatt® Prevent . Čo mám robiť?

Nikdy neodsávajte elektrolyt z článkov. Pokiaľ je v článkoch vyššia hladina elektrolytu, zvážte aplikáciu a dohodnite sa s obsluhou VZV, aby 7-10 dní nedolievali destilovanú vodu do batérií. Voda sa odparí a vznikne priestor pre aplikáciu. Pokiaľ je hladina elektrolytu v polovičnej výške, aplikujte aspoň jednu dávku prípravku PowerBatt® Prevent , zvyšné množstvo dolievajte po odparení dostatočného množstva vody, cca 7-10 dní.

10. Aplikoval som PowerBatt® Prevent a kapacita batérie mi klesla. Čo mám robiť?

Ďalej nabíjajte a vybíjajte batériu v riadnej prevádzke. PowerBatt® Prevent zvyšuje kapacitu batérie pri každom nabíjacom/vybíjacom cykle až do 15-20 cyklov. Následne sa kapacita batérie ustáli.

11. Pri aplikácii PowerBatt® Prevent mi batéria silne penila. Čo mám robiť?

Ak sa tvorí veľa peny, nalievajte PowerBatt® Prevent pomalšie na niekoľko krát. Tvorba peny je sprievodným javom chemickej reakcie, ktorým sa čistia elektródy batérie od sulfátu.

12. Pri aplikácii PowerBatt® Prevent mi niektoré články vyvreli. Čo mám robiť?

Ak články vyvreli, opatrne utrite vyliaty roztok vhodným materiálom a tento znehodnoťte podľa pokynov výrobcu batérie pri práci s kyselinou sírovou. Nalievajte PowerBatt® Prevent pomalšie, aby ste zabránili nadmernej tvorbe peny.

13. Prečo sa mi zohrieva batéria pri aplikácii PowerBatt® Prevent ?

Zohrievanie batérie pri použití PowerBatt® Prevent je sprievodným javom chemickej reakcie čistenia elektród od sulfátu.

14. Prečo mi kleslo napätie po aplikácii PowerBatt® Prevent ?

Aplikáciou prípravku PowerBatt® Prevent sa uvoľňuje sulfát a znižuje sa koncentrácia kyseliny sírovej. Preto je potrebné batériu ihneď po ukončení chemickej reakcie (pozri postup vyššie) nabiť štandardným spôsobom.

15. Môže byť batéria nabitá pred použitím prípravku PowerBatt® Prevent ?

Pokiaľ je batéria pred použitím prípravku PowerBatt® Prevent vybitá, nabíjajte ju približne 30 minút. Nie je vhodné, aby bola batéria pred použitím prípravku PowerBatt® Prevent úplne nabitá (silnejšia reakcia pri aplikácii), alebo úplne vybitá. Úplne vybitou sa rozumie batéria, ktorá ma ešte zostatok kapacity približne 20%. Trakčnú batériu nikdy nevybíjajte pod túto hodnotu!!!