Štartovacie batérie

Pre 12V štartovacie olovené batérie s elektrolytom sú určené produkty PowerBatt® Car a PowerBatt® Truck , ktoré sa odlišujú oblasťou použitia.

PowerBatt® Car je určený pre 12V štartovacie olovené batérie s elektrolytom pre osobné automobily, s kapacitou batérie do 110 Ah.

PowerBatt® Truck je určený pre 12V štartovacie olovené batérie s elektrolytom pre nákladné automobily, traktory, autobusy, kamióny, golfové vozíky s kapacitou batérie nad 110 Ah.

Čo je to PowerBatt® Car a PowerBatt® Truck:

PowerBatt® Car a PowerBatt® Truck je tekutina, ktorá sa jednoduchým spôsobom (naliatím), aplikuje priamo do elektrolytu 12V štartovacej olovenej batérie.

Ako prípravok pôsobí:

Pri používaní štartovacej olovenej batérie s elektrolytom sa vytvára kryštalický sulfát, ktorý znižuje kapacitu batérie. Sulfatácia elektród je štandardným sprievodným javom používania olovených batérií. Prípravok PowerBatt® Car a PowerBatt® Truck reaguje s týmto sulfátom a uvoľňuje ho z povrchu elektród batérie. Povrch elektród sa takto zväčší niekedy až na pôvodnú (výrobnú) hodnotu. Prípravok PowerBatt® Car a PowerBatt® Truck odstraňuje (rozpúšťa) vzniknutý kryštalický sulfát a súčasne vytvára ochrannú vrstvu na povrchu elektród, ktorý ďalšiu sulfatáciu spomaľuje.

PowerBatt® Car a PowerBatt® Truck je tekutina, ktorá sa jednoduchým spôsobom aplikuje priamo do elektrolytu 12V štartovacej olovenej batérie, a svojim zložením zabezpečí:

 1. rozpustenie sulfátu
 2. zvláčnenie olova a jeho narovnanie
 3. neutralizáciu kalov na dne batérie
 4. spomalenie sulfatácie, vytvorením ochrannej vrstvy

Vysvetlením problému sulfatácie, zákazníci jednoduchšie rozumejú dôvodom aplikácie prípravku PowerBatt® Car a PowerBatt® Truck a nechápu ho ako spôsob oživovania nefunkčných batérií.

PowerBatt® Car a PowerBatt® Truck nie je živá voda pre nefunkčné batérie.

PowerBatt® Car a PowerBatt® Truck aplikujte len do batérií, ktoré naštartujú, aj keď s problémami.

PowerBatt® Car a PowerBatt® Truck je nová forma starostlivosti a servisu pre používané štartovacie olovené batérie, je to optimalizácia procesov (vstupov).

Aplikáciou prípravku PowerBatt® Car a PowerBatt® Truck do štartovacích olovených batérií po skončení záruky, je možné predĺžiť životnosť olovených batérií až dvojnásobne, pri vyššej kapacite po dlhší čas.

Prípravok PowerBatt® Car a PowerBatt® Truck je určený na prevenciu, chemické ošetrenie olovených batérií s kvapalným elektrolytom (kyselinou sírovou). Nie je určený do batérií, v ktorých je elektrolyt v inej, ako kvapalnej forme (napríklad VRLA, alebo gélové olovené batérie). Ak potrebujete poradiť s použitím prípravku PowerBatt® Car a PowerBatt® Truck, kontaktujte prosím nášho Projektového manažéra tu.

Návod pre používanie prípravku PowerBatt® Car a PowerBatt® Truck pre prevenciu štartovacích olovených batérií:

Bezpečnostné pokyny: pri práci s prípravkom PowerBatt® Car a PowerBatt® Truck zachovajte pokyny bezpečnosti práce s olovenými batériami. Elektrolyt olovených batérií je žieravina. Používajte ochranné pomôcky (ochranný odev, ochranné okuliare a ochranné rukavice) pre prácu s kyselinami.

Postup použitia prípravku:

PowerBatt® Car a PowerBatt® Truck APLIKUJTE, AK JE MOŽNÉ NAŠTARTOVAŤ VOZIDLO, PRÍPADNE AJ S PROBLÉMAMI.

POZOR:  aplikujte aspoň 1 hodinu pred použitím dopravného prostriedku alebo dobíjaním štandardným nabíjacím zariadením

 1. Pred použitím prípravku otvorte všetky články batérie odskrutkovaním uzáverov.
 2. Preveďte úpravu elektrolytu (vo všetkých článkoch batérie) tak, aby elektrolyt minimálne prekrýval dosky elektród (v prípade nutnosti doplňte destilovanou vodou). Ak je v článku vyššia hladina elektrolytu aplikujte len polovičné množstvo doporučenej dávky na 1 rok. Viac info o aplikovanom množstve nájdete tu.
 3. Nalejte PowerBatt® Car alebo PowerBatt® Truck do každého článku batérie mierne pod maximum.
 4. Nechajte prejsť chemickú reakciu cca 40 – 60 minút .
 5. Počkajte, kým sa reakcia ukončí (prestanú vznikať bublinky) a začne klesať teplota batérie.
 6. Po ukončení reakcie uzavrite všetky články.
 7. Naštartujte dopravný prostriedok a používajte ho v riadnej prevádzke, alebo nabite batériu štandardným nabíjacím zariadením.
 8. Tento úkon zopakujte každých 6 – 8 mesiacov, (doporučené ročné množstvo nájdete tu) nakoľko sulfatácia je sprievodným javom pri používaní olovených batérií a bude sa naďalej vytvárať, aj keď pomalšie.

Otázky a odpovede:

1. Pre aké batérie je PowerBatt® Car a PowerBatt® Truck vhodný?

PowerBatt® Car a PowerBatt® Truck je určený pre 12V údržbové štartovacie olovené batérie, kde elektrolytom je kyselina sírová.

PowerBatt® Car je určený pre 12V štartovacie olovené batérie s elektrolytom pre osobné automobily, s kapacitou batérie do 110 Ah.

PowerBatt® Truck je určený pre 12V štartovacie olovené batérie s elektrolytom pre nákladné automobily, traktory, autobusy, kamióny, golfové vozíky s kapacitou batérie nad 110 Ah.

2. Funguje PowerBatt® Car a PowerBatt® Truck aj v nefunkčných batériách?

PowerBatt® Car a PowerBatt® Truck neoživuje nefunkčné batérie. Môže sa však stať, že batériu po použití PowerBatt® Car alebo PowerBatt® Truck bude možné znovu nabiť a ďalej používať niekoľko mesiacov a viac. Závisí to od poruchy konkrétnej batérie.

3. Ako často používať PowerBatt® Car a PowerBatt® Truck ?

PowerBatt® Car a PowerBatt® Truck je určený na opakované použitie každých 6-8 mesiacov podľa intenzity používania batérie. Doporučujeme rozdeliť ročnú dávku na dve aplikácie po 1/2. Dávkovanie je vyznačené na obale výrobku alebo tu.

4. Nezničí mi PowerBatt® Car a PowerBatt® Truck batériu?

Pri dodržaní správneho dávkovania 60ml/100Ah (doporučená ročná dávka) na 2V článok batérie PowerBatt® Car a PowerBatt® Truck nepoškodí batériu. Ak je však batéria na konci svojho života, PowerBatt® Car a PowerBatt® Truck môže urýchliť degradačné procesy v batérii.

5. Pomôže mi PowerBatt® Car alebo PowerBatt® Truck pri nabíjaní batérie, keď som zabudol vypnúť svetlá?

Nie. Batériu je potrebné najprv nabiť a následne je možné použiť PowerBatt® Car alebo PowerBatt® Truck . PowerBatt® Car a PowerBatt® Truck nie je energia.

6. Pri aplikácii prípravku PowerBatt® Car alebo PowerBatt® Truck mi batéria silne penila. Čo mám robiť?

Ak sa tvorí veľa peny, nalievajte PowerBatt® Car alebo PowerBatt® Truck pomalšie na niekoľko krát. Tvorba peny je sprievodným javom chemickej reakcie, ktorým sa čistia elektródy batérie od sulfátu.

7. Pri aplikácii PowerBatt® Car alebo PowerBatt® Truck PowerBatt mi niektoré články vyvreli. Čo mám robiť?

Ak články vyvreli, opatrne utrite vyliaty roztok vhodným materiálom a tento znehodnoťte podľa pokynov výrobcu batérie pri práci s kyselinou sírovou. Nalievajte PowerBatt® Car a PowerBatt® Truck pomalšie, aby ste zabránili nadmernej tvorbe peny.

8. Prečo sa mi zohrieva batéria pri aplikácii PowerBatt® Car alebo PowerBatt® Truck?

Zohrievanie batérie pri použití PowerBatt® Car alebo PowerBatt® Truck je sprievodným javom chemickej reakcie čistenia elektród od sulfátu.

9. Môžem večer použiť PowerBatt® Car a PowerBatt® Truck a jazdiť až ráno?

Neodporúčame ponechať batériu po použití PowerBatt® Car a PowerBatt® Truck nepoužívanú. Ak nemôžete ihneď po ukončení chemickej reakcie jazdiť, odporúčame batériu počas noci nabíjať štandardnou nabíjačkou.

10. Prečo musím po aplikácii PowerBatt® Car a PowerBatt® Truck jazdiť?

Po aplikácii  PowerBatt® Car a PowerBatt® Truck sa elektrolyt zriedi. Aby elektrolyt dosiahol svoju pôvodnú hustotu je potrebné batériu používať.

11. Môžem PowerBatt® Car alebo PowerBatt® Truck naliať do batérie, keď po otvorení uzáverov nevidím elektrolyt?

V žiadnom prípade. Pravdepodobne ide o niektorý typ bezúdržbovej batérie, na čo nie je PowerBatt® Car a PowerBatt® Truck určený.

12. Čo mám robiť, ak nemám uzávery, alebo ich neviem otvoriť?

Nepoužívajte PowerBatt® Car a PowerBatt® Truck . Pravdepodobne ide o niektorý typ bezúdržbovej batérie, na čo nie je PowerBatt® Car a PowerBatt® Truck určený.

13. Môžem aplikovať PowerBatt® Car a PowerBatt® Truck , keď niekoľko týždňov nebudem používať motorové vozidlo?

Neodporúčame ponechať batériu po použití PowerBatt nepoužívanú. Ak nemôžete ihneď po ukončení chemickej reakcie jazdiť, odporúčame batériu počas nepoužívania nabiť do maxima štandardnou nabíjačkou.

14. Môžem PowerBatt® Car a PowerBatt® Truck aplikovať v zimných mesiacoch?

Počas zimných mesiacov je dôležité aplikovať PowerBatt® Car a PowerBatt® Truck  pri plusových teplotách alebo v temperovaných priestoroch (garáž, hala). Po aplikácii prípravku uveďte vozidlo do prevádzky na dobu minimálne 60 min., resp. nabite batériu do maxima štandardnou nabíjačkou.